Augustana College printing logo

För Svenskar

Släktforskning i USA är mycket annorlunda och betydligt svårare än i Sverige, främst beroende på att USA saknar en motsvarighet till det svenska folkbokföringssystemet. Vi har dock här vid Swenson Centret ett flertal källor för svensk-amerikanska släktforskning. Om du vet var emigranterna bosatte sig i USA eller Canada, kan vi kanske vara till hjälp, speciellt om emigranterna kom innan 1930.

Våra främsta källor är svensk-amerikanska kyrkoböcker, som om de är ordentligt förda innehåller namn, födelsedatum- och plats, emigrationsår, datum för inträde i församlingen osv. Dessa källor löper fram till ca 1930. Detta gäller också en stor del av övrigt material som vi har, vilket gör det mycket svårt att lokalisera nu levande släktingar. För att kunna söka i dessa är det mycket viktigt att veta var i USA personen i fråga bodde och vilket av de svensk-amerikanska samfunden denne var medlem av.

I städer som Chicago och Minneapolis-St. Paul med stora svensk-amerikanska befolkningsgrupper är det särskilt viktigt att ha en adress eller kyrkotillhörighet för att kunna påbörja en sökning. I Chicago, t.ex., bodde det över 100,000 svensk-amerikaner vid sekelskiftet, många med samma namn. Klicka här för att se om vi har källor till kyrkor i området och till åren du söker. För att vi ska kunna börja en sökning åt dig, ber vi dig att skriva ut och fylla i vår blankett för släktforskning och returnera den till oss via post, email, eller telefax.

Om du inte vet var emigranterna bosatte sig eller om de bodde på ett ställe där få svenskar bosatte sig har vi tyvärr inget material som kan hjälpa dig.

Nedan är förslag på saker du kan göra på egen hand.

Sök emigranten i svenska-amerikanska tidningar online.

Prenumerera på vår specialtidskrift Swedish American Genealogist (som ges ut på engelska) och handlar om svensk-amerikansk personhistoria. Den läses av många släktforskare med svenska intressen i Nordamerika och Sverige. I denna tidskrift finns en "efterlysningsspalt", där man kan få sina förfrågningar införda. Om du vill få din förfrågan införd, måste du vara prenumerant. Från Sverige blir man det genom att betala in 295 kronor till Swedish American Genealogist, BankGiro 379-6943.

Det är möjligt att skicka ut en förfrågan till en världsomfattande diskussionsgrupp som heter Roots-L (se även http://www.rootsweb.ancestry.com/roots-l/). För att skicka förfrågningar till gruppen måste man vara prenumerant.

Några webb-sidor där man kan skriva efterlysningar finns här (Anbytarforum-- http://forum.genealogi.se/); (GenForum-- http://genforum.genealogy.com/sweden/)

Här kan man ibland hitta stället där immigranten dog (Social Security Death Index - https://familysearch.org/search/collection/1202535)

Om du vet var emigranterna bosatte sig eller dog, finns det många adresser till historiska och genealogiska föreningar i USA på WWW-adressen: http://usgenweb.org.

Och söka efter folk här vid mormonernas sida www.familysearch.org. På denna sida kan man se och höra (på svenska) hur man använder familysearch för att leta efter svenska immigranter i USA.

This page in English.